top of page

Proč dělat revize kanalizace

Revizi kanalizace se mnohdy vyplatí udělat preventivně. Ušetříte tak značné náklady, které byste vynaložili za vzniklou havárii. Revizi kanalizace doporučujeme udělat vždy před započetím větších rekonstrukčních prací. Určitě nechcete, abyste po položení nových podlah nebo dlažby museli vše v domě rozkopat kvůli ucpané nebo jinak poškozené kanalizaci.

Revize kanalizace

Revize kanalizací se provádějí z mnoha důvodů, ať už preventivních nebo vynucených nějakými okolnostmi. Tak jako vše, i kanalizace se opotřebovává a stárne. Mohou se objevovat větší či menší trhlinky a jiné závady. Kanalizační systém není až tak jednoduchá záležitost a občasnou péči a údržbu prostě potřebuje. Kanalizaci bereme v současnosti jako něco naprosto běžného a banálního. Když ale nefunguje, nastává většinou veliký problém. K bezproblémovému chodu napomůže právě její pravidelná revize. Ta se dělá zejména z těchto důvodů.Nejčastější důvody inspekce kanalizace

 • Rekonstrukce v domě

 • Před koupí nemovitosti

 • Opakované ucpávání

 • Zápach linoucí se ze sifonů

 • Vytékání odpadní vody do budovy

 • Propadnutí terénu v místě vedení kanalizace

 • Vlhnutí zdí nebo podlah

 • Přejímka po opravě, případně nezávislé posouzení

 • Přejímka nově vybudované kanalizace

 • Trasování kanalizace, zjištění směru vedení

 • Zjištění černých napojení


U nových kanalizačních systémů nebo systémů po rekonstrukci se revize kanalizace provádí vždy po dokončení díla. Díky tomu se mnohdy podaří odhalit skryté nedostatky ještě před uvedením do provozu. U nové kanalizace se vždy kontroluje celá kanalizační síť. Kanalizace mají samozřejmě také svou záruční dobu. Lze tedy doporučit monitoring kanalizace provést těsně před jejím vypršením. Větší závady se zpravidla objevují do 24 měsíců. Záruka na kanalizaci bývá zpravidla 60 měsíců, tedy 5 let. Do té doby by měla být většina problémových míst odhalitelná s návrhy na možné opravy.Co je výsledkem revize kanalizace

 • Zpráva z revize s celkovým vyhodnocením a protokolem vyměření velikosti závad, protokol s fotografiemi, protokol sklonu

 • Záznam z celého průběhu, typicky předávaný na USB flash disku nebo DVD, případně online

 • Případné přesné identifikování místa poškození nebo závady


Při odhalení poruchy, ucpání nebo závady by měla následovat co nejrychlejší oprava. Typicky se jedná o vyčištění potrubí (strojní frézou nebo tlakovou vodou), opravu poškození kanalizace výkopem nebo tzv. bez výkopové technologie, vyfrézování kanalizace, nebo návrh na položení nových částí kanalizace.


Pro revizi kanalizace se nejčastěji využívají dva typy kamer, tlačné nebo s vlastním pojezdem.


Tlačné kamery se nejlépe uplatní pro revizi domovních odpadů a přípojek, gajgrů s dešťovými svody a připojovacích potrubí. Jednoduše u potrubí, která mají menší průměry. U větších průměru nedokáží detailně zobrazit celý profil trubky. Problém bývá také s nedostatečným dosvitem. Jejich výhodou je naopak značná obratnost, možnost revize i malých průměrů potrubí nebo složitých systémů s mnoha odbočkami a ostrými úhly kolen. Kamery se do kanalizace zasouvají pomocí tlačného prutu.


Kamery s vlastním pojezdem se využívají pro rovné a dlouhé úseky potrubí, která mají větší průměr. Kamerou lze projet úseky o celkové délce větší než 200 metrů. Díky tomu dokáží monitorovat celé bloky kanalizací najednou. Tyto kamery jsou vybaveny silným přísvitem a rotační hlavou, díky které lze natočit objektiv kamery jakýmkoliv směrem. Lze s nimi monitorovat i odbočky potrubí a případně zazoomovat detailně místo poškození.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page