top of page

Fekální vůz

Fekální vůz (fekál, hovorově také hovnocuc) je speciální typ nákladního automobilu, který slouží k přepravě, odvozu a především odsávání fekálií, tedy stolice a moči. Fekální vůz se nejčastěji používá k vývozu jímek, žump nebo čištění septiků. Blízko má k sacímu bagru.

Fekální vůz

Fekální vůz je vybaven velkou nádrží, do které se sbírají odpadní vody a fekálie. Nádrž je vybavena vysokotlakým čerpadlem, které umožňuje vyčerpávat odpadní vody a fekálie ze septiků nebo jiných zařízení.


Existuje několik typů nástaveb, které lze na fekální vůz namontovat. Mezi ty nejčastější patří nástavby pro přepravu fekálií, odpadních vod a kalů z čistíren odpadních vod. Dalšími možnými nástavbami jsou například nádrže na filtraci jímaných látek nebo speciální zařízení pro čištění kanalizace tlakovou vodou a její následné odsátí. V jednoduchosti řečeno může fekál odpady jen odsávat a odvážet, případně je může také rovnou přečišťovat. S tím typem hovnocucu se však setkáme v praxi minimálně.


Fekální vůz nelze zaměnit za sací bagr. Rozdíl mezi fekálním vozem a sacím bagrem je v tom, že fekální vůz je určen především k odsátí a přepravě odpadních látek, zatímco sací bagr slouží pouze k čištění a odstraňování různých druhů nečistot z kanalizace a dalších podzemních komunikací. Sací bagr je vybaven pouze sacím potrubím, které se používá k nasávání nečistot a odpadních látek, zatímco fekální vůz má také kapacitu na uložení těchto látek v nástavbě.


Předchůdcem fekálního vozu byla lejta. Lejta je byl nákladního auta (případně přívěsu, většinou taženého koňmi), které bylo používáno především v minulosti k přepravě odpadních látek a fekálií. Lejta nebyla vybavena sacím ústrojím. Proto bylo nutné fekálie nabírat „ručně“. Lejty byly používány především v městských oblastech pro odstraňování odpadů z domácností a veřejných budov. V současnosti jsou lejty poměrně vzácné a téměř 100 % nahrazené právě fekálními vozy, které jsou vybaveny lepší technologií a výkonnějšími zařízeními pro přepravu odpadních látek.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page