top of page

Test vsakování vody

Podmínky pro vsakování vody jsou v různých lokalitách velmi individuální a odvíjí se od spousty faktorů. Znalost vsakování vody na pozemku je však velmi důležitá. Minimálně pro majitele nových nemovitostí dle požadavků v zákoně § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, kteří jsou povinni řešit vsakování nebo ukládání srážkových vod na svém pozemku.


Test vsakování vody


Není ni jednoduššího, než si udělat test vsaku vody na svém pozemku. Krom velikosti pozemku (tedy odvodňované plochy) musíme pro správný výpočet znát i koeficient vsaku půdy. Ten vám může sdělit hydrologický průzkum nebo si jej můžete zjistit pomocí vlastního testu. Nelze sice použít jako oficiální podklad pro návrh vsakovacího zařízení, ale orientační hodnoty ukáže. Opravdový koeficient vsaku vám zpracuje geolog.


Jak stanovit koeficient samostatně


Bude to trochu práce a také budete potřebovat nářadí (rýč / krumpáč, nějaké měřidlo a také vodu.

 

V prvním kroku je třeba vykopat jámu, která bude mít hloubku, zhruba jako zamýšlený vsakovací objekt. Její rozměry u dna mohou být zhruba 30 x 30 cm až 50 x 50 cm.


Dno jámy mírně udusejte. Ne nijak hutně, stačí několikrát šlápnout botou.


Do jámy začněte nalévat vodu, ideálně pomocí kropenky. Vodu lijte tak dlouho, dokud v ní nebude zhruba 10 cm vrstva vody. Pak ji nechte vsáknout.


Na dno jámy zatlučte kolík, na kterém bude možné měřit pokles hladiny. Například di na něj po 20 cm udělejte zářezy nebo čárky. Zářezů udělejte 15.


Nalijte do prázdné jámy vodu do výšky 30 cm. Začněte ihned odměřovat 30 minut vsakování.Poté změřte nebo odečtěte z vlastní stupnice, o kolik cm klesla hladina. Pokud byl pokles hladiny větší než 18 cm, je vsakovací schopnost zeminy na vašem pozemku vysoká. Pokud jste v rozmezí 18 a 9 centimetrů, jedná se o průměr. Hodnoty 9 – 3 centimetry indikují spíše horší schopnost vsakování. Menší než 3 cm pak znamená nevhodnost pro vsakování.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page