top of page

Co je kanalizační přípojka

V jednoduchosti si kanalizační přípojku můžete představit jako v zemi uložené ležaté potrubí. To je přímo napojeno na vnitřní kanalizaci, tedy systém odpadního potrubí uvnitř domu. Její vyústění je do kanalizačního řadu obce. Kanalizační přípojka může odvádět jak vodu splaškovou, tedy odpadní, tak vodu dešťovou. Součástí kanalizační přípojky bývá také takzvaná revizní šachta.

Kanalizační přípojka

Kanalizační přípojka spadá do oboru souhrnně nazývaného technické zařízení budov (TZB). Zákon o odpadech a kanalizacích ji definuje jako samostatnou stavbu. Na rozdíl od čističky odpadních vod se však nejedná o vodní stavbu. K její realizaci je zapotřebí zřízení příslušné projektové dokumentace a také povolení od místního správního úřadu. Pokud je v obci zavedena veřejná kanalizace, máte dokonce povinnost ji využít.


Každá samostatná budova by dle zákona měla mít svoji vlastní kanalizační přípojku. Jen ve výjimečných případech bývá dovoleno, aby se na jednu kanalizační přípojku připojilo více nemovitostí. Kanalizační přípojka by měla být co nejkratší. Jednak to samozřejmě snižuje náklady na vybudování kanalizační přípojky, zároveň s tím je snazší dodržet minimální sklon 2 %. Ten by se navíc po své délce měl měnit co nejméně. Minimální vnitřní průměr připojovaného potrubí by měl být 150 mm. Samozřejmostí je umístění do nezámrzné hloubky.


Jaký proces výstavky kanalizační přípojky


Cesta ke zřízení kanalizační přípojky má mnoho různých kroků. Tím prvním je samotné povolení kanalizační přípojky. Projektant připraví přesnou projektovou dokumentaci k povolení stavby. S tou můžete zahájit povolovací proces. K povolení je třeba získat souhrnné stanovisko k projektu a také územní souhlas od stavebního úřadu.


Po získání povolení byrokratická část nekončí, bohužel. S povolením je třeba opět vyrazit ke správci kanalizace a uzavřít s ním smlouvu. Smlouva se bude logicky týkat odvádění odpadních a případně i dešťových vod z nemovitosti a jejího pozemku. Tyto kroky je nutné vyřídit ještě před započetím výstavky. V opačném případě by se jednalo o černou stavbu bez povolení. Povolení totiž ještě dále putuje k provozním technikům správce kanalizace, kteří zkontrolují možnosti samotné realizace (případně se zúčastní již samotné realizace).


Po tom, co máte vše předchozí splněno, se můžete pustit do samotné výstavby. Tu je samozřejmě vhodné svěřit odborníkům. Správná a odborná realizace vám do budoucna ušetří mnoho problémů. Tím častějším je zanášení kanalizační přípojky a nutnost neustálého čištění. Kanalizační přípojku zřizuje na své náklady vlastník objektu, ten se také musí následně starat o její provoz. Kanalizační přípojka se také bude výrazně lišit od systému vaší vnitřní kanalizace v domě. Tím se myslí, zda máte to nejjednodušší řešení a to vnitřní kanalizaci gravitační. Případně pak složitější řešení a to vnitřní kanalizaci tlakovou nebo podtlakovou.


Splašková kanalizace


Jak zjistit zda je v obci kanalizace


Informovat se před koupí pozemku o tom, zda je v místě zavedena veřejná kanalizace, je velmi důležité. I přesto, že třeba ani nevíte, jak bude v budoucnu vypadat váš dům. Technická řešení pro připojení na vlastní čističku odpadních vod nebo septik jsou v dnešní době různorodá, ovšem připojení na veřejnou kanalizační síť je stále to nejlepší a nejvhodnější řešení. A to i z pohledu do budoucna. Zasíťování pozemku vám sdělí na místním obecním úřadě, případně můžete kontaktovat přímo příslušný vodoprávní úřad.


Jaká jsou pravidla pro majitele přípojky


· Přípojka musí být vodotěsná

· Nová přípojka nesmí zmenšit průtok stoky

· Připojení je nutnost


Co dělat, když v místě není možnost připojení ke kanalizaci


Ne každý bydlí v lokalitě, kde je zbudována veřejná kanalizační síť. V tom případě budete muset nakládat s odpadními vodami jinak. Tím nejjednodušším, ale technologicky nejhorším řešením je vlastní jímka. Tu však musíte pravidelně vyvážet a čistit. Donutí vás k tomu dokonce legislativa. Lepším řešením je komorový septik. Ten se sice také musí čistit, ale technologicky je to zajímavé řešení, bez potřeby dodatečné elektrické energie. Nejsofistikovanější, ale zároveň na pořizovací náklady největším řešením je domácí čistička odpadních vod.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page