top of page

Materiály pro kanalizační potrubí

V minulosti jsme se mohli setkat s rozmanitějším množstvím materiálů, které se používaly pro výrobu odpadního potrubí. Jednalo se například o kameninu, glazovanou kameninu, betonové trubky menších průměrů (ve velkých průměrech se používají dodnes), ocel (ta se však v České republice používala minimálně, olověné, skleněné anebo také především v zahraničí oblíbené, vláknocementové.


Materiály kanalizačního potrubí


Výše uvedené materiály stále v kanalizaci najdeme. V současné době jsou však nejběžněji používané trubky vyrobené z polypropylenu (PP) a polyvinylchloridu (PVC).  Polypropylen je nejpoužívanější typ plastu na světě PVC pak třetím. Polypropylen má ve srovnání s PVC vyšší chemickou odolnost, má vyšší rozmezí teplotní použitelnosti a není citlivý vůči dynamickým rázům nebo nárazům obecně. Je také méně citlivý k oděru a nekřehne v teplotách pod bodem mrazu.


Dobrý vodítkem pro odlišování potrubí je jeho barevnost. Šedé potrubí není určené pro ukládání do země, vyrábí se právě z PP. Je vhodné jako odpadní, připojovací, zavěšené svodné nebo jako větrací potrubí. Dříve se používalo potrubí z PVC, právě díky menší teplotní odolnosti se od něj v těchto typech potrubí upustilo.


Bílá barva se využívá pro potrubí vyrobená z ABS plastu. Používá se v budovách, kde je kladen důraz na bezhlučný provoz. V ABS plastu jsou obsaženy částice kaučuku, které mají vliv na bezhlučnost potrubí. Můžeme se také setkat s pojmem tichá potrubí (někdy se jedná o kombinaci několika vrstev různých plastů).


Oranžové jsou trubky z PVC. Ty je vhodné ukládat do země. Výška krytí zeminou může být i do 4 metrů. Typicky se jedná o ležatá svodná potrubí. Pro venkovní kanalizaci se setkáme i s průměry 500 milimetrů.


Zelené kanalizační potrubí (označené jako KG 2000) se používá v místech, kde se očekávají silné tlaky. Logicky se tak jedná o potrubí vhodná pro uložení do země. Typickými místy využití jsou silnice nebo dálnice, lokality s vysokou hladinou spodní vody a místa, kde bude potrubí uloženo velmi hluboko.


Kameninové trubky se používají jako tradiční materiál pro vnější gravitační kanalizaci. Spojování kameninových trub je za pomoci hrdel a v menší míře také spojkami. Výhodou kameniny je vysoká chemická odolnost.


Litina se používala zpravidla pro vnitřní kanalizaci. Nyní je však prakticky vždy nahrazována plastem. Důvodem je nižší cena, nižší hmotnost a výrazně snazší možnosti spojování. Výhodou byla vysoká mechanická odolnost a nízká tepelná roztažnost.


Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page