top of page

Značení potrubí podle normy ISO

Norma ISO, konkrétně 20560, je mezinárodní normou pro značení potrubí, která sjednotila různé mezinárodní normy do jedné. Díky tomu vznikl jednoznačný a nezaměnitelný systém identifikace potrubí v nejrůznějších provozech, včetně těch s nebezpečným obsahem. Tento článek se tak netýká jen odpadového hospodářství, ale potrubních norem celkově.


Značení potrubí


Jednoznačné a přehledné standardizace bylo dosaženo díky používání mezinárodních symbolů a barev, řazených podle globálního harmonizovaného pořádku klasifikace a následně označování proudících látek. Díky tomu je ihned jasné, jaká v potrubí proudí kapalina a jaké může případně hrozit nebezpečí při poškození potrubí a úniku kapaliny.


Systém značení se skládá celkem z 5 součástí.

Barva identifikující obsah potrubí

Název obsahu potrubí (formou textu / vzorce)

Šipka směru toku

Případné výstražné značky dle ISO 7010 a GHS

Jakékoliv další upřesňující informace (teplota, tlak,..)

 

Barevné kódování je následující


Značení potrubí podle normy ISO

V rámci EU je nutné nebezpečné látky označovat dle symbolů GHS. Ty definují výbušné látky, hořlavé látky, oxidační látky, plyny pod tlakem, korozní a žíravé látky, toxické látky, dráždivé látky, látky nebezpečné pro zdraví a látky nebezpečné pro životní prostředí. Symboly GHS nahradily původní symboly s oranžovým pozadím. S nimi jsme se setkávali na obalech od chemických látek do roku 2010 a směsech do roku 2015.


Výstražné symboly jsou umístěné na žluté pozadí, látka má své vlastní a šipka je bílém pozadí. Velikost značení se odvíjí od velikosti trubky, na které je umístěna. Značení by správně mělo být umístěno na začátku a konci potrubí, u každé odbočky nebo rozdělení, u ventilu a u šoupátek. Pokud potrubí prochází stěnou nebo stropem, mělo by být označeno na obou stranách. Značení by se také mělo opakovat každých 15 metrů po délce trasy potrubí.

 

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page