top of page

Předejděte ucpání dešťové kanalizace

Nejenom ta splašková, ale i dešťová kanalizace se může ucpat. Nemáme nyní na mysli městskou dešťovou kanalizaci. Ta však vlivem změn podnebí a častějších přívalových dešťů často plně nestíhá plnit svoji úlohu. Dešťovou kanalizaci najdeme na většině pozemků a v také domech. Setkáme se s ní samozřejmě i u vyšších budov, například v panelových domech.

Ucpání dešťové kanalizace

Ucpání dešťové kanalizace sebou může nést velmi podobné následky, jako ucpání kanalizace odpadní. Prvním zásadním krokem je údržba. Tu je nutné provádět pravidelně. Doporučit lze například preventivní čištění tlakovou vodou. Na jaře a na podzim je zase potřeba zkontrolovat stav gajgrů a případně je vyčistit. To samé doporučujeme u košů dvorních a případně i okolních uličních vpustí. Ty mohou být plné naplavenin od vydatných dešťů. Pokud máte v okolí domu vysoké stromy, bude pravděpodobně nutné pravidelně čistit i okapy. Zanešená může být jak ležatá, svislá část okapů. Pokud je naopak podprůměrné množství srážek, listí může vytvořit v okapové trubce opravdu hutnou ucpávku. Na tu je nejlepší použít čištění tlakovou vodou. Pokud nebudete okapy preventivně čistit, bude se samozřejmě spadané listí dostávat dále do dešťové kanalizace a může ji postupně začít ucpávat.


Dvorní vpusti také nepoužívejte jako výlevku pro mytí stavebních nástrojů. Především tedy těch, ve kterých se míchá beton nebo jiné stavební hmoty. Typicky to jsou míchačky, nejrůznější kýble nebo stavební kolečka. Beton dokáže spolehlivě snížit průtočnost potrubí a může tak dojít opět k jeho postupnému ucpávání. Zatvrdlý beton se dá sice z kanalizace odstranit, je však nutné využít tlakovodní frézu nebo speciální robotickou frézu na čištění odpadů. Tyto frézy mají poměrně velkou účinnost a poradí si i větší ucpávkou v potrubí.


Stejně jako do kanalizace splaškové, tak i do dešťové mohou pronikat kořeny rostlin. V kanalizaci mívají dostatek vláhy, a proto se do ní stahují. Kořeny mohou v potrubí dokonale bujet a zcela znemožnit odtok. Stejně, jako u zanešení betonem, je zde nejúčinnějším pomocníkem frézování. To si dokonale poradí i s většími kořeny, které se do kanalizace dostanou. Bohužel po vyfrézování je mnohdy nutná minimálně lokální oprava nebo využití bezvýkopové technologie za pomoci sanačního rukávce.


Samozřejmě platí, že byste do dešťové kanalizace neměli nic vhazovat. Bohužel odhalený gajgr na ulici je pro mnohé něco jako odpadkový koš. Pokud se větší předmět dostane do kanalizačních systémů, může jednoduše dojít k jeho vzpříčení. Na něj se posléze zachycují i další menší předměty a dojde k ucpání kanalizace. S tímto bodem souvisí také zametání dvorků, do dvorních vpustí byste nikdy neměli takovýto druh odpadu vmést.


Pokud jste již zaznamenali problém s dešťovou kanalizací, která špatně nebo vůbec neodtéká, neváhejte nás kontaktovat. Disponujeme veškerou potřebnou technikou pro dokonalé vyčištění, ale i případnou opravu kanalizace. Na pomoc můžeme přispěchat s několika druhy kamer a jednoduše zjistit přesnou příčinu ucpání. To je zásadní, protože dle toho se zvolí způsob čištění něco celkové opravy. Pro uvolnění ucpávky disponujeme několika tlakovými vozy, tlakovými frézami, ale třeba strojním motorovým perem. Pokud již došlo k poškození kanalizace, rádi navrhneme postup řešení a defekt na kanalizaci opravíme. Ať už bezvýkopovou technologií nebo za pomoci výkopových prací. Dokážeme vám také pomoci se záborem veřejné komunikace a připravit případné DIO a DIR.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page