top of page

Orientační hmotnosti stavebních a odpadních materiálů

Taky jste si někdy říkali, mám takový objem odpadu, uvezu to na svém vozíku, nebo kolik tater mi sem musí přijet. Následující seznam vám pomůže tyto otázky zodpovědět. Hmotnosti jsou samozřejmě orientační

Hmotnosti materiálů a odpadů

Sypké stavební materiály

Materiál

kg/m³

Písek suchý

1900

Písek mokrý

2100

Prachovité písky

2600

Hlína suchá

1700

Hlína mokrá

2250

Písčité hlíny

2700

Prachovité hlíny

2750

Jílovité hlíny

2750

Beton

2000 – 2500

Betonový kal

1500

Půdní zemina jílovitá

1500

Ornice

1350

Štěrkodrť

1500 - 2200

Vápno nehašené

1200

Vápno hašené

700

Stavební materiály

Materiál

kg/m³

Cihly plné

1800

Cihly děrované (závrty)

​1700

Cihly děrované

1100

Komínovky

1900

Vepřovice

1600

Příčkovky dutinové

1100

Šamotové cihly

1900

Betonové tvárnice plné

2200

Porobetonové tvárnice

650

Keramické dlaždice

​2200

Tašky pálené

1800

Tašky betonové

2300

Minerální vlna

150

Skleněná vlna

100

Vulkanit

350

Suspenzní polystyren

20

Korkové desky

300

Teraco

2300

Odpady

Materiál

kg/m³

Suť

1300

Odpad z demolice

1600

Směsný komunální odpad

160

Kal z čov

1000

Stabilizovaný kal

1200

Sklo tříděné

160

Třídění papír

60

Tříděné plasty

20

Textil

250

Kompost

700

Rozbitá dřevotříska

750

Stavební ocel těsně skládaná

7800

Dehtová lepenka

1100

Cihlová drť

1300

Korková drť

300

Popílek

700

Škvára

900

Molitan

50

Kamení a kamenné materiály

​Materiál

kg/m³

Břidlice

2800

Čedič

2900

Křemenec

2700

Mramor

2700

Pískovec

2500

Dolomit

2800

Opuka

2400

Slepenec

2600

Křemenec

2600

Buližník

2600

Dřevo

Materiál

kg/m³

Sypané dřevo štípané měkké

400

Sypané dřevo štípané tvrdé

500

Piliny dřevěné

200

Odřezky dřeva

300

Brikety volně sypané

800

Brikety skládané

1300

Hobliny lisované

400


Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page