top of page

Odvětrávání odpadu

Možná o tom ani nevíte, ale každá dobře fungující kanalizace má také své ovětrávání. Vnitřní kanalizace by se měla postarat o bezproblémový odtok splaškové vody, právě odvětrávání pomáhá její spolehlivému fungování. Odvětrávání slouží k tomu, aby se omezoval podtlak v potrubí a také k odvedení zapáchajících plynů, které by se jinak drželi v potrubí.

Odvětrávání odpadu

Plyny, které se v kanalizaci vytvářejí, nejen silně zapáchají, ale jsou pro lidský organizmus toxické a tím pádem zdraví škodlivé. Odvětrání kanalizace všem těmto problémům předchází.


K čemu je tedy dobré odvětrávání odpadů

  • Odvod toxických plynů mimo budovu

  • Omezení zápachu z kanalizace

  • Menší opotřebení potrubí vlivem plynů

  • Vyrovnávání tlaku v potrubí


Podstatné je i poslední zmíněné vyrovnávání tlaku. Po spláchnutí toalety se najednou do odpadního potrubí dostane poměrně velká masa materiálu, který způsobí krátkodobý přetlak, ale především následný podtlak. Tím, že se voda žene naplněnou trubkou, působí jako píst a vytváří za sebou značný podtlak. Pozorovat to lze hned po spláchnutí toalety, kdy se voda v sifonu záchodu ještě chvíli zvedá a následně snižuje. To způsobuje právě vzniklý podtlak, který se snaží přisát vzduch do sifonu. Odvětrání kanalizace toto velmi omezí.


Odvětrávací potrubí musí začínat v místě, kde je poslední horizontální odbočení potrubí v domě nebo bytové jednotce v nejvyšším patře. Prakticky se dá říci, že v nejvyšším bodě vnitřní kanalizace. Pokud se takových bodů v domě nachází více, je nutné odvětrat každý z nich. Odvětrání je samozřejmě nutné mimo budovu, ideálně až nad střechu. Zakončení v půdním prostoru, i přesto, že je neobývaný, je nebezpečné. V některých případech je možné odvést plyny také boční zdí. Zakončení nad střechou by mělo být minimálně jeden metr nad úrovní nejbližšího okna. Ideálně také alespoň 3 metry, pokud je umístěno na fasádě. Odvětrávací potrubí by mělo mít minimálně stejný průměr, jako má svislé odpadní potrubí. V žádném případě by se nemělo zužovat. Pokud nemůžete odvětrání odpadů z jakéhokoliv důvodu realizovat, že možné využít jiné řešení. Není sice 100 % stejně funkční jako odvětrávání, ale svou úlohu splní. Jedná se o speciální provzdušňovací ventil, který se montuje na potrubí. Samostatně dokáže pracovat s tlakem. Pokud je v potrubí přetlak, automaticky se zcela uzavře, aby plyny nemohly vniknout do objektu. V případě podtlaku naopak dokáže přisát vzduch a zajistit tak volné proudění odpadní vody z budovy. Dojde také k omezení zvuků, které vznikají prouděním vody v kanalizaci.


Větrání potrubí lze rozdělit na 4 součásti, která však nutně nemusí být všechny instalovány.


Hlavní větrání – v podstatě ta část, kterou jsme si již popsali. Jedná se o jakési prodloužení hlavní svislého odpadního potrubí mimo budovu. Touto částí již nesmí být odváděna žádná kapalina. Potrubí musí mít minimálně stejně velký průměr, jako napojené svislé odpadní potrubí.


Přímé doplňkové větrání – splaškové odpadní potrubí je opatřeno souběžným větracím potrubím. Toto odvětrávání přivádí vzduch i do nižších částí kanalizace. Tím tak podporuje větrání hlavní. Doporučené je především ve vyšších budovách. Je také vhodné pro odpady, na něž je napojeno krátké připojovací potrubí.


Nepřímé doplňkové větrání - toto řešení je vhodné naopak pro systémy s dlouhým napojovacím potrubím. Jde tady také o odvětrávání připojovacích potrubí. Mnohdy se napojuje na hlavní větrací potrubí.


Ochozové větrání – připojovací potrubí jsou v tomto případě opatřena samostatným větracím potrubím. Toto řešení je vhodné pro velmi dlouhá připojovací potrubí.


Pro dobře fungující odvětrávání je vhodné volné vyústění potrubí nad střechu domu. Srážková voda může bez problému stékat potrubím do kanalizace. V použitých průměrech jí nebude mnoho. Zamrznutí v zimě omezuje teplo proudící z odpadních trubek, jehož zdrojem jsou právě odpadní vody a mikrobiální činnost v nich působící. Pokud je z různých důvodů nutná stříška na vyústěním, doporučuje se co nejrovnější. Ideálně tak, aby unikající plyny nepřekonávaly větší úhel, než 90 stupňů.


Větrací potrubí by mělo být co nejpřímější a svislé. Změna směru je možná maximálně v úhlu 45 stupňů. V ležatých úsecích pak musí být zachován alespoň minimální sklon pro možnost odtoku dešťové nebo zkondenzované vody. V normách není uvedeno omezení délky potrubí. Je však dobré myslet na to, že potrubí by mělo být co nejkratší. Důvodem jsou tlakové ztráty při proudění vzduchu. Maximální doporučitelná délka hlavního odvětrávání je 20 metrů.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page