top of page

Nejčastější závady na kanalizaci

S řešením problémů s kanalizací se setkáváme dnes a denně. Někdy se jedná o závady způsobené stářím a užíváním kanalizace, jindy tomu dopomohou sami uživatelé a někdy se jedná třeba o konstrukční vadu. Každopádně se mnohdy nejedná o nic moc nového, ale opakující se závady. Co je důležité, se všemi si umíme poradit a váš problém vyřešit. Pojďme se společně podívat, jaké jsou ty nejčastější.

Závady na kanalizaci

Prorostlé kořeny


Kořínky rostlin se k odpadním trubkám rádi stahují. Především, pokud vzniká jakákoliv netěsnost. Postupem času kořeny zesílí a dokáží si prorazit cestu přímo do odpadního potrubí a dále v něm bujet. O kořeny se pak zachytávají nečistoty a potrubí se postupně ucpe. Kořeny je v tomto případě potřeba nejprve odstranit. Nejlepší metoda je frézování s pomocí tlakové vody. Po odfrézování je třeba ještě potrubí propláchnout. Následuje kamerová prohlídka. Ta je velmi důležitá, protože je nutné určit stav potrubí. Pokud je stav potrubí v pořádku a kořínky prorostly třeba jen přes hrdla spojů nebo malými prasklinkami je nejjednodušší opravit potrubí pomocí sanačního rukávce, tedy takzvanou bezvýkopovou metodou. Do potrubí se vsune speciální rukávec, přes který se na stěny aplikuje záplata. Tato metoda vydrží dlouho a je bezúdržbová. Pokud kořeny narušily statiku kanalizace a došlo třeba i k propadům, bude nutné provést výkopovou opravu.Rozsazené potrubí


Působením vnějších sil a pohybem zeminy může časem dojít k takzvanému rozsazení potrubí. Potrubí se prakticky ve spojích odchýlí od sebe. Jednak se jedná zpravidla o velkou netěsnost, navíc se zde vytvoří jakýsi schod, ve kterém ulpívají nečistoty, a potrubí se začne zanášet. Rozsazené potrubí lze nejjednodušeji opravit bezvýkopovou technologií, kdy se do místa rozsazení vsune krátký sanační rukávec, který obě trubky opět spojí. Pokud je rozsazení větší, dá se také vzniklý schod ofrézovat a opětovně spojit sanačním rukávcem.Propadlá nebo zcela rozpadlá kanalizace


Stářím, typem materiálu nebo i vnějšími vlivy může dojít k úplnému zborcení nebo významnému propadu kanalizace. V těchto místech vznikne spousta střepů a průtočnost se sníží. Velmi rychle pak dochází k ucpání kanalizace. Ve většině případů je zde jedinou pomocí výkop a nahrazení původního potrubí novým. Je samozřejmě možné měnit jen část kanalizace v místě poškození. Různé materiály, ze kterých je potrubí vyrobeno na sebe mohou navazovat. Někdy je ale lepší rovnou vyměnit větší část potrubí nebo celé. Z prostého důvodu, vzniklá závada by se v krátké době mohla opakovat třeba jen o pár metrů dál. Vše tak lze opravit najednou. Především, pokud je na místě například těžší technika nebo se zabírá vozovka a tak podobně.Praskliny na potrubí


Praskliny mohou být opravdu malinké, třeba jako vlas. Ty zpravidla není nutné řešit. Pokud jimi nezačnou například prorůstat kořeny rostlin. Velké praskliny podél celého potrubí však už problémem být mohou. Jednak jimi na dlouhém úseku může odtékat voda a tuhé části pak neodtékají. Potrubí se pomalu začne zanášek, až se ucpe. Prasklinami se také narušuje statika potrubí a může dojít postupnému propadání nebo borcení. Praskliny jde velmi dobře opravit bezvýkopovou technologií.Cizí předmět v kanalizaci


Spadlý a zaklíněný předmět v kanalizaci není ničím neobvyklým. Běžně se jedná o věci, které vám třeba spadnou do toalety, například vonítka. Ale i jiné, vzpříčené latě, dlažební kostky nebo lahve. Tyto předměty na sebe nabalují nečistoty, pevné části odpadu nebo toaletní papír a postupně dojde k ucpání kanalizace. Tyto předměty je samozřejmě potřeba dostat z potrubí ven. Nejprve je nutné určit jakou techniku použít. Proto je dobré použít tykadlovou kameru nebo pojezdového robota a přesně odhalit příčinu ucpání. K odstranění pak lze využít tlakové čištění, frézování nebo spirálu, pomocí které se předmět vytáhne ven.Technické příčiny


Problémy s kanalizací mohou vznikat už při její výstavbě. Typicky se setkáváme například s nedostatečným sklonem potrubí nebo jeho malým průměrem. Neodborně napojené odbočky potrubí nebo příliš „ostré“ zatáčky. Ve většině případů je nutné udělat výkop a potrubí předělat. V některých případech si však lze opět vypomoci sanačním rukávcem nebo speciální frézou. Tou se odstraní například přečuhující napojené potrubí.Vypadlé těsnění


Moderní plastové potrubí mají v hrdle těsnění pro dokonalou těsnost spojů. Ve velmi omezeném počtu případů se stává, že těsnění vypadne. V tu chvíli se tak vytvoří dokonalý lapač nečistot a toaletního papíru. Vypadlé těsnění je třeba odstranit frézování, a potrubí následně přetěsnit krátkou sanační vložkou.Nateklý beton nebo jiná stavební látka


Tento typ poškození se většinou stane při jiných stavebních pracích v okolí kanalizace. Vypadá to jako nemožné, ale jedná se relativně běžnou závadu na kanalizaci. Stane se tak jednoduše při vymývání míchačky, kýblů nebo stavebních koleček, ve kterých se míchal beton nebo jiná stavební hmota. Voda z nich se pak mnohdy vyleje do dešťových vpustí. Beton se může do kanalizace dostat také při injektážích. V tomto případě pomůže pouze robotická fréza nebo frézovací trysky na tlakovou vodu. Opravu je třeba zahájit co nejrychleji po zjištění závady. Beton se samozřejmě rozrušuje lépe, pokud není zcela vytvrdlý. Pokud je ucpání velké nebo celkové musí přijít na řadu výkopová oprava.Proleželé potrubí


Potrubí si časem takzvaně mírně sedá. Některé jeho části však mohou mít dolní pohyb rychlejší. Vytvoří se tak prakticky protispád. V těchto místech se pak drží voda a průtok je menší. Unášející síla vody je také omezenější. Dojde zde k postupnému usazování pevných nečistot a potrubí se ucpe. Často se v tomto místě také hromadí tuky splachované do dřezů nebo z myček nádobí. Protispád je možné opravit pouze za pomoci výkopu.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page