top of page

Minimální spád odpadního potrubí

Aby každé zařízení, které vypouští vodu (nebo odpady) do kanalizace, správně fungovalo, musí mít jeho připojovací potrubí a samotné kanalizační potrubí správný spád. Ten je dokonce přesně definován pro každé zařízení samostatně, tedy například pro vanu, umyvadlo nebo myčku nádobí.


Minimální spád odpadního potrubí


Odpadní potrubí celkově spadá do vnitřní kanalizace domu nebo bytu. Odpadní potrubí navazuje na připojovací potrubí od jednotlivých připojených zařízení (též také označované jako zařizovací předměty). Odpadní potrubí se dále napojují na potrubí svodná. To zpravidla vede pod základy domu. Odpady jsou odsud odváděny buď do domácí čističky odpadních vod, septiku či jiné nádrže, nebo přes kanalizační přípojku do městské kanalizace.


Spád potrubí je klíčový pro jeho správnou funkčnost. Unášené odpady musí mít určitou hydraulickou sílu. Jinak může dojít k zanášení nebo jiným problémům. Obecně platí, že spád jakéhokoliv odpadního potrubí by měl být větší než 2 %. Doporučené je však hodnota nad 3 %. To znamená, že výškový rozdíl na jednom metru by měl být minimálně 3 centimetry. Spád potrubí naopak nesmí být příliš velký (když vyloučíme odpadní stoupačky). Pokud je přes 30 %, je doporučeno udělat hydraulické výpočty. Takto velký spád by se také mohl negativně projevit v hlučnosti potrubí. Vedení potrubí by také mělo být co nejpřímější. Tedy bez zbytečných kolen nebo náhlých „pádů a narovnání“.


Pro každý průměr potrubí se také určuje maximální průtok, tedy hydraulická kapacita. Od připojovacího zařízení musí být vždy stejný nebo větší u potrubí následného. Jinak bychom prakticky vylévali nebo splachovali odpadní vodu do trychtýře. Dovedete si jednoduše představit, co by to mohlo znamenat. S napojováním jednotlivých potrubí logicky roste průtok. Je třeba potrubí v kaskádě náležitě dimenzovat.


V případě, že je spád potrubí nedostatečný, bude omezena i průtočnost. Vše co do odpadu vylejeme, bude odtékat pomaleji a tím bude potrubí náchylnější na zanášení. Další problém bude vznik zápachu, který se může linout z potrubí. Zanášení je postupné a ucpávka se bude stále zvětšovat, až dojde k úplnému zneprůchodnění trubky. V tu chvíli je nutné se připravit na čištění kanalizace. Je pravděpodobné, že bude nutné nasadit do práce výkonnější postupy, v podobě mechanických fréz. Ucpávku, která vznikla postupným usazováním, totiž nejspíš nepůjde vytáhnout, ani kamkoliv posunout. Řešením bude její rozdrcení frézováním.


Pokud má potrubí opravdu nedostatečný spád, bude se problém za čas opakovat znovu. V tu chvíli je lepší potrubí vysekat a položit nové, s dostatečným spádem. Sekání se v takovém případě nejspíš nevyhnete. Spád potrubí nelze opravit bezvýkopovou technologií. Tou lze opravit například poškozené potrubí, prorostlé kořeny do potrubí nebo i potrubí mírně propadlé.


Nedostatečný spád potrubí se může projevit u trubek, které léta sloužily dobře. V jednoduchém případě, kdy dojde k proležení potrubí. V lepším stavu vznikne v kanalizaci mírná prohlubeň, ve které se drží voda, v horším musí odpadní voda téct do kopce a je vytlačována hydraulickou silou. V obou případech dojde dříve či později k úplnému ucpání. Oprava je opět možná jen výkopem, případně sekáním.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Yorumlar


bottom of page