top of page

Materiály používané pro vnitřní kanalizační potrubí

Rozeznáváme takzvanou kanalizaci venkovní a vnitřní. Venkovní kanalizaci tvoří takzvaná stoková síť, soustava kanalizačních sítí pro veřejnost a kanalizační přípojky. Vnitřní kanalizací rozumíme prakticky vše, co jde od domu ke kanalizační přípojce. Tedy především potrubí svodná ležatá a stoupačky. Kanalizaci lze ještě dělit na svodnou odpadní nebo svodnou dešťovou. Pro venkovní kanalizaci se častěji používají takzvaná neplastová potrubí. Tedy především beton, kamenina, litina, olovo (používané v minulosti hojně), ocel (v Čechách se prakticky nepoužívá) nebo také skleněné a vláknocementové (především v zahraničí).

Materiály pro vnitřní kanalizaci

Materiály nejčastěji používané pro vnitřní kanalizaci jsou PP (Polypropylen) a PVC (Polyvinylchlorid). Osvědčenou stálicí je právě PVC, který je zároveň nejdéle používaným materiálem pro výrobu odpadního potrubí vůbec. Takzvané tvrdé, neměkčené PVC je používáno pro své vhodné vlastnosti již od 30. let minulého stolení. Mezi plasty vyniká především vysokým modulem pružnosti a zároveň pevností a stálostí. Je zároveň odolné prosti oděru a prodření a má také malou tepelnou roztažnost oproti jiným plastovým materiálům. PVC-U (jak se také značí tvrdé PVC) se vyznačuje také rychlým a jednoduchým spojováním s minimálními nároky na nářadí a techniku, chemickou stálostí a odolností vůči vnějším vlivům. Můžete se setkat s označením PVC-KG nebo PVC-HT (případně také PP-KG nebo PP-HT). Označení HT říká, že trubky nelze používat pro uložení do země. Jejich barva je většinou šedá, v zahraničí se setkáte i s bílou variantou. Trubky označené jako HT naopak lze ukládat pod zem, bývají oranžové (červeno hnědé). Potrubí z PVC-U se krom kanalizačních sítí využívá také ve vodárenství, v chemickém průmyslu jako rozvod látek, anebo také v elektrotechnickém průmyslu (například jako průchody nebo celá vedení kabelů). PVC obecně je třetím nejpoužívanějším plastem na světě. Používá se také ve výrobě nábytku, oděvním a obuvním průmyslu, k výrobě hraček, kancelářských potřeb, obalů a mnoha dalších výrobků


Materiálem budoucnosti pro odpadní potrubí však je PP – Polypropylen. Je již také dlouhodobě odzkoušen a osvědčil se na stavbách většiny typů. Oproti již tak dobrému PVC má další výhody. Trubkám dává ještě větší chemickou odolnost, velmi zvyšuje teplotní rozmezí použitelnosti plastového potrubí, není citlivý k nárazům ani značným plošným dynamickým rázům. Okolo bodu mrazu nevykazuje křehnutí a odolnost proti oděru nebo prodření je ještě nižší nežli u PVC. Polypropylenové potrubí má své uplatnění také v chemickém průmyslu, právě díky vysoké odolnosti. Dobře snese také horkou vodu. Trubky z PP vynikají také dobrým napojování díky vynikající svařitelnosti.


Posledním poměrně často používaným materiálem pro odpadní potrubí je PE neboli Polyetylen. Zprvu se používal především pro tlakové rozvody vody. Jeho výhodou je maximální svařitelnost a tím pádem i dokonalá těsnost. Své uplatnění tak nalezne především v odpadovém hospodářství, které klade nejvyšší nároky na těsnost. Například u vodohospodářských děl pro pitnou vodu, oblasti vodních zdrojů obecně, center měst nebo také v chemickém průmyslu a zvodnatělých lokalitách. Zajímavostí je možnost použití i v poddolovaných lokalitách nebo do projektů s velkými spády.


Odpadní potrubí se také může skládat z více vrstev různých materiálů. Typickým zástupce je takzvané tiché potrubí. Zvuková zátěž z potrubí je normovaná. Maximální hluk způsobený prouděním vody v potrubí má byt do 30 dB v místnostech chráněných před hlukem. Čím je průtok vody větší, tím je i hluk vyšší. Proto se někdy používají právě tiché trubky, které jsou uzpůsobené k tlumení hluku. K dosažení útlumu dochází pomocí několika vrstev. Vnější silná vrstva je vyrobena polypropylenového kopolymeru (PP-CO). Střední vrstva se vyrábí z minerálního polypropylenu (PP-MV), ta je právě pomyslným tlumičem hluku. Vnitřní vrstva je tvořena z PP-CO nebo plastu podobných vlastností, jen je slabší než vnější. Její vlastnosti zabraňují roztržení vodního sloupce a opět tak přispívá ke snížení hlučnosti. Tiché potrubí není samo spásné, velmi také záleží na uložení nebo připevnění potrubí. To by nemělo přenášet vibrace dále do budovy. Více než kde jinde je také zapotřebí hlídat správný spád kanalizace.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page