top of page

Legislativa k septikům a jímkám

výstavbě septiku nebo jímky, se jako ke každé jiné stavbě váže řada podmínek a předpisů. Nemůžeme si tedy tak říkajíc udělat díru do země a do ní uložit septik jen tak. Níže shrnujeme seznam těch důležitějších požadavků, norem a předpisů.


Legislativa septik a jímka


Je potřeba získat povolení pro stavbu jímky?


Jímka nebo taky žumpa a její výstavba se řeší na stavebním úřadě. Výhodou je, že specifická část jímek je z tohoto vyňata a stavební povolení nemusíte řešit. Stavební zákon stanovuje a vyplývá z něj, že není třeba žádat o stavební povolení k podzemním stavbám do 300 m2 a celkové maximální hloubky do 3 metrů. Jímka není vodním dílem, proto většinou stačí pouze ohlášení stavebnímu úřadu. Neplatí se ani žádný správní poplatek. Pokud jsou parametry překročeny, je již nutno žádat o stavební povolení.Je potřeba mít povolení ke stavbě tříkomorového septiku?


V tomto případě již bude stavební povolení nutné. Tříkomorový septik s filtrem je ze zákona brán jako vodní dílo. Je tedy třeba mít stavební povolení, stejně jako je třeba mít vypracovaný projekt. Pokud z něj budete chtít navíc vodu i vypouštět, musíte mít povolení od vodoprávního úřadu. Proces získání povolení se stanovuje podle vodního zákona č. 254/2001 Sb. Postup pro získání povolení je prakticky identický s povolením pro stavbu domácí čističky odpadních vod. Můžete se tak rozhodnout buď pro standartní vodoprávní řízení, nebo ohlášení.Můžu přečištěnou vodu vypouštět na zahradu


Vypouštění vody ze septiku na zahradu není povoleno. Vypouštěním vody ze septiku byste ohrozili jednak své okolí (i sám sebe), ale také hrozí pokuta. K vývozu odpadů ze septiku je dle vodního zákona nutné využít provozovatele ČOV nebo osobu oprávněnou k vývozu obsahu septiku. Za znečištění životního prostředí vypouštěním septiku hrozí pokuta ve výši 20 000 Kč pro fyzické osoby a 100 000 Kč pro osoby právnické.Co když septik nebudu vyvážet?


Septik je nutné vyvážet. Za jeho nevyvezení opět hrozí pokuta v souladu s novelou vodního zákona č. 254/2001 Sb. Pokuty jsou stejné jako za znečištění. Tedy 20 000 Kč pro fyzickou osobu a až 100 000 Kč pro osobu právnickou.Musím dokládat vývoz jímky?


Ano, od roku 2021 je vyvážení jímky nutné a dokonce je třeba skladovat doklad o vyvezení 2 roky zpětně. V případě, že vlastník nemovitosti nepředloží požadované doklady nebo v nich budou jasné nesrovnalosti, může mu úředník uložit pokutu. Ta může být opět u fyzických osob do výše 20 000 Kč a u právních osob až 100 000 Kč.Může jímka prosakovat?


Nemůže, pokud je důvodné podezření, že vaše jímka prosakuje, byť jen mírně, je třeba ji opravit a posléze provést zkoušku těsnosti. V opačném případě se jedná o přestupek. Jímky a žumpy jako bezodtoké stavby musí být dokonale vodotěsné.Jímky a septiky se liší svými vlastnostmi, ale také zákony, které k nim přísluší. Jakmile vlastníte nemovitost, je pro vás otázka nakládání s odpadními vodami aktuální. Rozdíl mezi jímkou nebo septikem je značný. Doby, kdy jste umyli nádobí v lavoru a zbylou vodu jste vylili na kompost nebo si postavili kadibudku, jsou ale pryč.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page