top of page

Jak zazimovat podzemní nádrž na vodu

Mnoho lidí si klade otázku, je třeba podzemní nadrž na dešťovou vodu zazimovat? Ano i ne. Záleží na systému, ke kterému srážkovou vodu využíváte. Vždy je však třeba zazimovat takzvaný zavlažovací / zalévací okruh.

Jak zazimovat podzemní nádrž na vodu

Zazimování nádrže se tak nutně týká všech, kteří vodu používají k zalévání zahrádky. Týká se to jak automatických systémů, tak i manuálního zalévání. Většina součástek (ventily, rozvaděče, atp.) bývají uloženy mělko a mráz by je mohl nenávratně poškodit.

Postup je jednoduchý:


  • Vypněte přívod elektřiny nebo odpojte pojistky čerpadla

  • Otevřete výpustný ventil nádrže

  • Otevřete ventily přípojných míst

  • Na závěr vyfoukejte (nejlépe kompresorem) nahromaděnou vodu


Vyfouknutí je důležité, protože ne všechna voda může vytéct samospádem. Vypouštění vody z celého systému nemusí řešit ti, kteří mají sání čerpadla a nádrž v nezámrzné hloubce. Typicky ti, kteří používají dešťovou vodu i domácnosti, například pro splachování nebo jako vodu užitkovou. Pokud kombinujete použití vody v domácnosti i na zahrádce, je třeba mít dva okruhy. Ten venkovní je nutné v zimních měsících vypnout a vyfoukat z něj zbylou vodu, podobně, jak bylo uvedeno výše. Nádrž, pokud je správně umístěna není třeba vypouštět.


Při vypuštění nádrže nastává také ideální čas na její vyčištění. Ve srážkové vodě, i přes použití filtrů, může docházet k postupnému usazování nečistot. Pokud nátokový filtr chybí, dostávají se pak do nádrže nejrůznější předměty, včetně těch, které tlejí. Typicky větvičky, listí, mech ze střechy nebo jehličí. Toto vše způsobuje zhoršenou kvalitu vody a hnilobný zápach. Čištění nádrže není nic příjemného a můžete ji svěřit odborníkům. Nejprve je třeba nádrž vypustit a vypnout přívod elektřiny. Poté pomocí žebříku sestoupejte dovnitř. Na pomoc si sebou „přibalte“ vysokotlaký čistič, kartáč a kalové čerpadlo. Stěny nádrže důkladně přečistěte vysokotlakým čističem, poté vemte do ruky kartáč a stěny nádrže důkladně „vydrbejte“. Následně stěny opět umyjte proudem vody. Vodu, která se na dně nahromadila, odsajte kalovým čerpadlem. Zbytky vody a nečistot, které čerpadlo neodsálo, vytřete hadrem nebo ručníkem. Tento proces můžete jednou zopakovat. Na závěr doporučujeme vyčistit nátokový filtr, gajgry a také všechny okapy. Nezapomeňte samozřejmě odpojit nádrž od vtokové trubky, abyste si nános z okapů nenaplavili do vyčištěné nádrže. Důkladné čištění podzemních nádrží se doporučuje minimálně jednou za 5 let. V případě, že se v okolí nachází stromy, doporučuje se i častější interval čištění.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page