top of page

Kořeny prorostlé do potrubí

Prorůstání kořenů do potrubí se postupem času může stát velkým problémem. Kořeny způsobí nenávratné poškození kanalizační sítě. Kořeny vnikají do potrubí několika způsoby a obrannou může být správná výstavba, výsadba nebo prevence.

Kořeny prorostlé do potrubí


Velkým rizikem pro kanalizace jsou velké rychle rostoucí dřeviny. Růst jejich kořenů vytváří veliký tlak a nejčastěji vniknou do potrubí rozevřením potrubních spojů. Menší dřeviny zase „láká“ případná vlhkost okolo netěsnícího potrubí. Mohou to být i malé trhlinky v potrubí. Drobné kořínky se protáhnou dovnitř a začnou se živit z odtékající odpadové vody. V potrubí postupně rostou a bují, až potrubí zcela zablokují. Kořeny v potrubí mohou být i v několika metrové délce.


První obranou je dobře plánovaná výsadba stromů. Je to vlastně jednoduché, v blízkosti vaší kanalizace na pozemku nevysazujte stromy. Pokud to jinak nelze, pak sázejte stromy, které se dorůstají spíše menších výšek. Většinou budou mít i mělčí kořenovou strukturu. Můžou to být například ovocné stromy. Ideálně se úplně vyhněte rychle rostoucím stromům, jako je topol, bříza, javor nebo vrba.


Je také dobré vědět, z jakého materiálů máte vystavěno kanalizační potrubí. Pokud je kameninové, je větší pravděpodobnost, že se vám kořínky stromů do potrubí dostanou. V současnosti se budují kanalizace (tedy hlavně na soukromých pozemcích) z plastu. Plastové potrubní systémy vynikají pevností a dlouhou životností. Nedochází u nich k mikrotrhlinám a také jejich spoje jsou o mnoho pevnější. Další výhodou je pak pořizovací cena a manipulace s jednotlivými trubkami. Jsou totiž o mnoho lehčí, než jiné používané materiály.


Staré, mělko umístěné porubí je tak velmi náchylnější k prorůstání kořenů. Čím méně spojů potrubí má, tím je samozřejmě více chráněno před kořínky. Kořeny, které pronikají do potrubí i ve velkých hloubkách se nazývají kořenové kotvy. Ty dokonce často obklopují potrubí, aniž by způsobily problém. Ten nastane právě ve chvíli, kdy dojde k porušení potrubí, kořen jej dokáže postupným tlakem roztrhnout. V mělčích hloubkách se nachází takzvané vlásenkové kořeny. Ty zpravidla potrubí ucpou.


Pokud máte podezření, že kořeny již do vaší kanalizace vnikly, je dobré si to ověřit. To v dnešní době již není problémem. Kamerové systémy se dokáží dostat i do vzdálených míst v potrubí a případně přesně lokalizovat místo ucpání i na povrchu.


Pokud se domněnka potvrdí, máte několik možností. Tou první je vyfrézování potrubí. To je účinné pouze v případě, že kořenový systém nenarušil nebo zcela nezbortil potrubí. I přesto se nejedná o trvalé řešení. Kořeny se po čase opět do potrubí dostanou a pravděpodobně bude i docházek k únikům odpadní vody. Lepším řešení je oprava. Tu lze realizovat buď výkopem a pokládkou nového potrubí nebo pomocí takzvané bezvýkopové opravy potrubí. Ta se provádí vsunutím sanačního rukávce do potrubí. Pomocí vzduchového vaku se v potrubí nafoukne a dokonale přilne ke stěnám potrubí. Trubka se tak zacelí a opět bude po dlouhou dobu plnit svoji funkci. Bezvýkopovou metodu však nelze využít vždy. Například, pokud je potrubí působením kořenů propadlé, bude nutné jej zcela vyměnit.


Kořeny stromů můžou mít fatální následky nejenom pro domácí kanalizace, ale také pro veřejné kanalizační sítě nebo stoky. I přesto, že i v minulých letech byly kanalizace budovány ze silnostěnných skruží a betonových trubek, působením času dochází v takto odolných potrubních systémech k prorůstání kořenů.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page