top of page

K čemu slouží vodoměrná šachta

Vodoměrná šachta se hodí v případě, že vám úřady neumožní umístit vodoměr do domu. K jejímu zbudování nepotřebujete stavební povolení a montáž není složitá. Výhod jejího použití je však daleko více. Přibližme si, jak vše funguje.


Vodoměrná šachta


Vodoměrná šachta tedy primárně slouží k umístění vodoměru mimo objekt. Nejčastěji se používají plastové šachty z polypropylenu. Instalují se pod terén do nezámrzné hloubky. To proto, aby vodoměr logicky nemohl zamrznout. Šachtu lze umístit prakticky kamkoliv na pozemek, včetně pojezdových míst, v tom případě je třeba použít zátěžové poklopy. Vodoměrná šachta slouží k osazení vodoměru a potřebných armatur na domovní přípojce tak, aby byly snadno přístupné. Typové šachty se vyrábí jako samonosné nebo určené k obetonování. Prakticky si ji můžete představit jako prostup do země v místě, kde prochází vodovodní přípojka. Na tu je osazen vodoměr, ze kterého vede dál potrubí k vašemu domu. Šachty lze dále dělit na kruhové nebo hranaté.


Osazení vodoměrné šachty není nijak složité. Nejprve je potřeba lokalizovat místo potrubí a provést výkop do požadované hloubky. Poté je vhodné připravit betonovou základovou desku nebo kotvu. Její výška by měla být minimálně 10 centimetrů po celé její délce (tedy v místech, kde bude šachta umístěna). Pak je třeba šachtu naistalovat a napojit vodoměr na potrubí přes vytyčené prostupy. Následuje její obetonování nebo obsypání (podle typu).


Na trhu je opravdu nepřeberný výběr nejrůznějších typů šachet, včetně jejich tvarů. Víko je možné opatřit zámkem, aby bylo zamezeno přístupu nežádoucím osobám ale také třeba dětem, které by mohly do vodoměrné šachty spadnout.Hlavní výhody vodoměrné šachty:


  • Rychlá a poměrně snadná instalace

  • Teoreticky zvládnete instalaci i svépomocí

  • Není vyžadováno stavební povolení

  • Dlouhá životnost

  • Celoroční snadný přístup k vodoměru

  • Snadná manipulace s vodoměrem

  • Lze ji využít i u liniových staveb vodovodů

  • Splňuje všechny požadavky EN a ČSN

  • Automatická vodotěsnost

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page