top of page

Jaký by měl být spád kanalizace

Kanalizace má mnoho konstrukční požadavků, které je pro její správnou funkčnost dodržet. Jedním z nich je i spád potrubí, který se může lišit od daného typu kanalizace.

Spád kanalizace


Patřičný spád kanalizace je klíčový z prostého důvodu, většina typů kanalizací je řešena působením gravitace. Pro správný odvod odpadů z domu nebo bytu je tak sklon kanalizace zcela zásadní. Pokud je spád (sklon) příliš malý, voda nebo odpady nemají dostatečně silný proud a může snadno dojít k ucpání a dalším na to navázaným problémům. Je poté jen otázkou času než dojde k celkovému ucpání.


Minimální spád kanalizační přípojky (tedy vlastně hlavní kanalizace) je závislý také na průměru instalovaného odpadního potrubí. Ke každé nemovitosti je určen příslušnou normou ve stavebním zákoně. Přesné hodnoty by měl znát projektant stavby! Obecně platí, že většina potrubí musí být vedena alespoň ve 2 % spádu. Nejlépe však v 5 %. V praxi to pak znamená, že na každý jeden metr by měla odpadní trubka klesnout o 2 – 5 cm.


Připojovací potrubí, tedy potrubí mezi počátečním zařízením (například toaleta) a svodným potrubím (o tom dále) by mělo mít minimální sklon vyšší a to alespoň 3 %. Pokud máte potrubí větších průměrů, tedy nad DN 100, postačí i 2 % sklon. Takové potrubí, ale u většiny zařízení spíše mít nebudete.


Svodné potrubí, do kterého jsou napojena veškera přípojná potrubí, by mělo mít sklon 2-3 %. V případě, že připojovací potrubí není odvětrané, je potřeba zajistit na svodném potrubí sklon 5 %.


Spád již položeného potrubí (které například špatně odvádí svou funkci) lze ověřit zpětně. K revizi je třeba použít speciálního kanalizačního robota. Ten celou kanalizací projede, zmapuje poruchová místa, změří sklon kanalizace a vše zaznamená na kameru.Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page