top of page

Jak zřídit kanalizační přípojku

Pokud je v obci zavedena kanalizace, je nejvhodnějším způsobem, jak nakládat s domovními odpady, napojení právě na ni. Oproti jiným metodám, jak se zbavit odpadů (například domácí čistička odpadních vod, septik nebo jímka), se jedná ve většině případů o provozně nejlevnější a zároveň nejméně údržbové řešení. Zřízení kanalizační přípojky je sice poměrně nákladné, ale do budoucna se jistě vyplatí. Administrativní část mnohdy bývá také obtížnější. Jak tedy na to?

Kanalizační přípojka

Kanalizační přípojka je ta část potrubí, která spojuje vaši vnitřní (domovní) kanalizaci s kanalizací obecní (nebo jiného subjektu). Na rozdíl od domovní čističky odpadní vod se nejedná vodní dílo. Projekt tedy kromě vodohospodáře může zpracovat i autorizovaný projektant pozemních staveb.


Každý kanalizační řad má svého správce. Zde je tedy nutné začít a zjistit, kdo přesně spravuje veřejnou kanalizaci ve vaší obci. Tuto informaci nejjednodušeji získáte na místním obecním úřadě. Správce poté seznámíte se svým záměrem a požádáte jej o technické a legislativní požadavky pro připojení ke stávající kanalizaci. Ty totiž budou potřeba pro vypracování projektu pro vaši kanalizační přípojku. Ten je, stejně jako u vodovodní přípojky, nutný.


Projekt kanalizační přípojky vám zpracuje pouze certifikovaný inženýr, který vypracovává projekty pro vodohospodářské nebo jiné pozemní stavby. Správce kanalizační sítě vám jistě dokáže někoho doporučit. Projekt kanalizační přípojky není ve většině případů nic složitého. Ale poptávka převyšuje nabídku a tak si nejspíš na vypracování od projektanta chvíli počkáte.


Projektová dokumentace od projektanta je pak podkladem pro stavební úřad. Na místním stavebním úřadě je nutné podat žádost o územní souhlas (pokud je délka přípojky do 50 metrů). Pokud je delší než 50 metrů, je nutné požádat nejen o územní souhlas, ale také o stavební povolení. Řada projektantů dokáže i tuto část zařídit za příplatek za vás. Schválení těchto dokumentů bude trvat něco mezi jedním až dvěma měsíci. Může se stát, že si stavební úřad vyžádá dodatečné podklady.


Po schválení se můžete pustit do práce. Zbudovat kanalizační přípojku můžete také svépomocí, nebo jakoukoli najatou firmou. Jen je třeba postupovat přesně dle projektové dokumentace. Dodržet je třeba hloubku výkopu, všechny průměry potrubí, ale také hlavně spád, který by měl být minimálně 2 – 3 %.


Naše firma se specializuje na veškeré práce spjaté s přípravou a realizací kanalizačních přípojek. Ročně realizuje desítky projektů. Díky moderní a všestranné technice si poradíme s každým potenciálním problémem. Zajistíme případný zábor vozovky a odvezeme přebytečný materiál po realizaci. Ten také ekologicky zlikvidujeme. Pro zřízení kanalizační přípojky nás neváhejte kontaktovat, telefonicky, emailem nebo vyplnění formuláře na stránce kontakty.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page