top of page

Jak velký septik

Septik je jedním z lepších zařízení, pomocí kterého se můžeme vypořádat s likvidací odpadních vod. Svými vlastnostmi se hodí spíše k chatám, kde není tak pravidelný a „náročný“ provoz. Dobře však slouží i u rodinných domů. Při jeho výběru je dobré zohlednit několik parametrů. Jedním z těch nejdůležitějších je jeho velikost nebo spíš kapacita. Jeho poddimenzování může přímo ovlivnit cenu jeho provozování.


Jak velký septik


Septik bývá často zaměňován za žumpu (jímku) a naopak. Klasickým septikem myslíme dvou nebo tříkomorovou plastovou či betonovou nádobu, která odpadní vody přečišťuje bez použití elektrické energie. Septik, stejně jako žumpu, je nutné vyvážet. Existuje ještě septik s filtrem. Ten má blíže spíše k domácí čističce odpadních vod. Žumpa nebo také jímka je bezodtoká nádrž, která se postupně plní odpadními vodami. Zaplňuje (měla by se) tedy vším, co do ní přiteče.


Když jsme si ujasnili, co je a co není septik. Podívejme se společně na to, jak zvolit jeho velikost, nebo spíše objem. Historicky se doporučený objem dopočítával dle normy ČSN 75 6081. Ta však v současnosti již neplatí, ale počítat podle jejího vzorce lze samozřejmě stále. Te zní následovně.


V = n q t (m³)


V - požadovaný užitečný objem

n - počet napojených obyvatel

q - specifická průměrná spotřeba vody v m³ / za osobu

t - časový interval vyprazdňování žumpy ve dnech (jak často budu vyvážet)


Pro usnadnění nemusíme měřit, kolik jednotliví členové rodiny vyprodukují odpadní vody. Denní průměr na osobu v domácnosti je 100 až 120 litrů. Vezmeme si to na konkrétním příkladu. Máme dvoučlennou domácnost a předpokládáme, že budeme vyvážet jednou za dva měsíce.


V=2*100*60


Bude tedy potřeba nádrž o velikosti 9 kubických metrů. Na velikosti nádrže lze samozřejmě ušetřit. Čím menší, tím levnější. Je však potřeba vzít v potaz četnost vyvážení. Cena za vysátí septiku může být mezi 4000 – 6000 Kč. Samozřejmě dle lokality atd. Spočteme-li si pak četnost vývozů za rok, zjistíme, že se na tomto místě dá ušetřit nemálo peněz. Vše má samozřejmě rub a líc. Každý fekální vůz má nějakou maximální kapacitu. A pokud bychom měli nádrž příliš velkou, nemusí ji dokázat vysát celou a v septiku tak vždy zůstane odpadní voda.

 

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page