top of page

Jak opravit propadlé potrubí

Kanalizace je v současné době natolik všední zařízení, že bychom si bez ní už neuměli život ani představit. Dostala se na úroveň připojení k pitné vodě nebo elektřině. Dělá nám život o mnoho snazší, o to větší problém pak nastává, když se omezí její funkčnost nebo přestane fungovat zcela. Závady na kanalizaci tak nikdy nejsou příjemnou záležitostí. Mnohdy se jedná o banalitu nebo jen prosté ucpání. V některých případech je však problém o mnoho větší.

Propadlá kanalizace

Příčinu poruchy bychom měli zjistit co. To z důvodu, abychom problémům mohli předcházet také v budoucnu. Může se jednat o nevhodně navržené kanalizační potrubí, opotřebení, vadu materiálu nebo o neodborné napojení kanalizace.


Nejčastější poruchy na kanalizaci

Poruch kanalizačního potrubí může být opravdu hodně. Některé se vyskytují pravidelně, jiné naopak poměrně vzácně.


Ucpané potrubí

Rozsazené potrubí

Prorostlé kořeny do potrubí

Nejrůznější praskliny

Vypadlé těsnění ve spoji

Propadlá nebo zavalená kanalizace


Poslední jmenovaná porucha bývá nejsložitější na opravu. Z prostého důvodu, nemůžeme si pomoci žádnou z moderních technologií, jako je bezvýkopová oprava sanačním rukávcem, tlakové nebo strojní čištění a frézování kanalizace. K odhalení propadlé kanalizace je nejlepší použít monitorovací kameru, která se dokáže dostat i na vzdálenost větší než 200 metrů. Po určení přesného místa propadu pomocí lokátoru se můžeme pustit do práce. Využití lokátoru je tak jedinou možností, jak si práci usnadnit. S přesností na centimetry je možné určit začátek propadnutí nebo zavalení. Oprava propadlého potrubí zabere poměrně dost času. Po zjištění místa propadu přichází na řadu výkopové práce. Doba jeho trvání se logicky určuje dle jeho rozsahu, tedy délky poškození, hloubky a taky možnosti nasazení techniky v podobě bagru nebo jiné. Poškozená část potrubí se vymění za novou a spoje se dokonale utěsní. To je velice důležité, protože pouze takto zabráníme následným průsakům splaškové vody. Velkou roli zde hraje preciznost a také správná volba nového dílu (ať už z pohledu materiálu, rozměrů nebo tvaru. Po opravě se provedený výkop zasype a případně se upraví povrchová část. Tedy obnoví se asfalt, dlažba nebo trávník.


Důležitá je i prevence. Problémům s kanalizací lze předcházet pravidelným monitoringem, tedy kamerovým sledováním stavu trubek. Mnoho oprav lze udělat bezvýkopovou metodou, kdy se do potrubí vsune sanační rukávec, který se nafoukne a pomocí nabalené pryskyřice se zcela obnoví funkčnost i popraskaného potrubí.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page