top of page

Jak na stavební odpad

S příchodem jara přichází i doba, kdy se začnou realizovat plánované projekty. Pokud máte na stavební práce objednanou firmu, většinou řešíte jen průběh a takzvaně dozorujete. Pokud vše realizujete svépomocí, nasadíte rukavice, montérky a jdete na to. Při stavebních pracích však vzniká i velké množství odpadu a s ním je třeba v současné době nakládat dle jasně daných pravidel. Pojďme se společně podívat, jak nejlépe na to.


Jak likvidovat stavební odpad


Základní dělení odpadu na stavbě je na „ten“ stavební a nebezpečný. Rozdíl je především v tom, kam můžeme daný typ odpadu odvézt (předpokladem samozřejmě je, že ne do lesa nebo jej vysypat na polní cestu). Zatímco stavební odpad by vám měli vzít v každém sběrném dvoře, tedy suť, zbytky cihel, pálené tašky, staré umyvadlo, trubky z kovu i plastu a tak podobně. Se zbytky barev, azbestové části, ledničky, lepenky z asfaltu nebo kontaminovanou půdu (například olejem) to není tak jednoduché. Tyto pro přírodu, ale i lidi nebezpečné látky nepřijímají všechny sběrné dvory. Před jejich odvezením je dobré kontaktovat vybrané odběrné místo a poradit se, zda vám daný typ odpadu vůbec přijmou.


Nezapomeňte také na recyklaci. Spoustu stavebního odpadu lze jednoduše recyklovat a vhodit do barevných kontejnerů. Je jasné, že nelze recyklovat suť nebo objemné zbytky. Ale například obalové materiály, typicky kartony, fólie nebo polystyren je nejlepší vhodit do sběrných popelnic. Papír a kartony do modrého kontejneru, plasty do žlutého. Pokud je stavební odpad ze železa, můžete jej odvést do výkupny kovů a vydělat tak nějakou korunu.


Odpady je dobré třídit již v průběhu stavebních prací. Nejčastěji budete oddělovat stavební suť, železné trubky nebo armatury, dřevo, sklo, izolační a obalové materiály. Třízení na stavbě má další výhodu, pokud necháte jeho likvidaci na profesionální firmě, je pravděpodobné, že za vytřízený odpad zaplatíte méně. Nejhorší situace může nastat, pokud dohromady smícháte vše, včetně nebezpečného odpadu. To pak bude zřejmě celý objem považován jako nebezpečný a můžete za jeho likvidaci zaplatit nemalou částku.


Recyklovat lze však i jinak a to opětovným použitím odpadu. Například rozdrcené cihly (nebo stavební suť obecně) lze využít jako podloží cesty nebo chodníku, případně zasypávání vzniklých otvorů. Kameny mohou posloužit jako výplň betonových konstrukcí. Pokud využijete prohazovačku, můžete opětovně použít hrubý štěrk k zásypům a ten jemný do malty.


Sběrné dvory v naprosté většině přijmou nejrůznější suti bez příměsí (betonu, dlaždiček, cihel, střešních tašek, keramiky), ale i s příměsí, například zbytků trubek nebo kovů. Bát se nemusíte vyvézt taky sanitární vybavení, staré koberce, nábytek, lino a další.


Pokud odpad vyvážíte v místě svého bydliště, bude to ve většině případů zdarma. Některé sběrné dvory povolují zdarma přivézt jeden metr krychlový odpadu, pokud je to více, mohou si účtovat případný poplatek. Situace je horší, pokud něco budujete například na chatě, kde nemáte trvalé bydliště. V tom případě musíte mít buď kamaráda z okolí (o tom se nebudeme dále rozepisovat) nebo si za odběr zaplatíte. Pokud nebudete odvážet plný náklaďák, tak vás odvezení odpadu jistě nezruinuje.


Pozor si dejte především na odpad, který obsahuje dehet nebo azbest. Typicky se s ním setkáte při rekonstrukcích nebo demolicích starých budov. Jedná se nebezpečný odpad a to i v případě, že je azbest nebo dehet pouze jako příměs.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page