top of page

Jak funguje recyklační vůz

Čištění kanalizací recyklačním tlakovým vozem je pravděpodobně tou nejefektivnější a zároveň ekologickou variantou, jak čistit potrubí středních a větších průměrů. V jednoduchosti lze říci, že kombinuje vysoký čistící výkon, spolu s možností odčerpávat a filtrovat čistící tekutinu. Výkon čištění lze navíc regulovat, proto se recyklační vůz stává opravdu všestranným pomocníkem.


Čištění velké kanalizace

Proč jsou tedy recyklační vozy v oboru tak oblíbené? Těch důvodů je několik. V první řadě téměř odpadá nutnost neustálého dojíždění pro technickou vodu. Při čištění tlakovou vodou běžnou nástavbou odtéká technická kapalina vždy dále do kanalizace. Pokud v místě čištění není dostatečně velký zdroj vody, musí se voda neustále doplňovat. A to může být v odlehlejších oblastech opravdový problém. U recyklačního vozu tento problém nastává až po velmi dlouhé době čištění. Čistící proces probíhá velmi podobně, jako například u techniky použité v dodávkové nástavbě. Silný tlak vody, který je vháněn do potrubí, čistí velmi precizně stěny kanalizace. Na druhém konci však kapalina neteče dále do kanalizace. Tato technická voda se nasává zpět do vozu do kalové nádrže. V ní dojde k přefiltrování a pevná složka se uloží do recyklační nádrže. Filtrování probíhá za pomoci odstředivé síly. Přečištěná voda putuje zpět do zásobníku vody. Pokud se dobře daří zpětné odsávání, je recyklační vůz schopen čistit kanalizace po dobu mnoha hodin.Čištění velkoprofilové kanalizace


Jednotlivé nádrže mají různou velikost, i dle velikosti a hmotnosti vozu. Výkonné vozy mají nástavby pro uložení recyklátu 8000 litrů a více. Pro technickou vodu pak klidně i více než 3000 litrů. Další nespornou výhodou je celkový výkon těchto vozů. Čistící tlak vody dosahuje u výkonnějších vozů i 200 barů, při průtoku 300 litrů vody za minutu. Čištění za pomoci recyklačního vozu je také velmi ekologické. Nedochází ke zbytečnému plýtvání vodou a také je převážná část kalů odčerpána do nádrže. Není tak unášena proudem vody dále do kanalizace.


Recyklační vozy se hodí především na čištění velkoprofilové kanalizace, čištění průmyslových kanalizací nebo komerčních center, městských stok a tak podobně. Díky možnosti regulace výkonu se hodí i na venkovní čištění domácích kanalizačních sítí. Nasazením různých hlavic lze také měnit povahu samotného čištění. Od proplachování, přes silné frézování. Recyklační vozy si bez problémů poradí s průměry kanalizací přesahující DN 1000.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page