top of page

Co je samonosný septik

Septik je jednoduché, ale poměrně účinné zařízení, které slouží k přechodnému nakládání s odpady. Díky tomu, že pracuje pouze mechanicky a bez potřeby elektrické energie, je v současnosti vyhledáván především chataři, místy s občasným provozem nebo celkově s provozem mírným. Septiky lze rozdělit z mnoha pohledů. Například na betonové a stále oblíbenější plastové. Dalším dělením může být počet komor. Typicky máme septiky dvou nebo tříkomorové. Rozdělit je lze také dle různých tvarů. V neposlední řadě pak rozlišení jestli jedná o septik samonosný.

Samonosný septik

Nejoblíbenější variantou bývá tříkomorový samonosný septik. Především pro jeho snadnou a rychlou instalaci. Pro samonosný septik stačí vykopat jámu odpovídajících rozměrů, připravit základní betonovou desku a na ni septik usadit. Následuje připojení vtokové a odtokové trubky a následně postupné zasypávání zeminou. Při zasypávání se septik průběžně plní vodou, tak jak přibývá zemina kolem. Po celkovém zasypání se voda odčerpá a septik je připraven k používání.


Samonosný septik není určen do míst, kde je výskyt spodní vody. Pokud se v místě spodní voda vyskytuje, je nutné použít septik dvouplášťový. Samonosný septik se také nedoporučuje do lokalit s jílovitou půdou. Použití tříkomorové varianty zaručí lepší sedimentaci a především přečišťování kalů s následným vyhníváním. Samonosné septiky jsou typicky konstruované jako celoplastové uzavřené nádoby, které jsou vyrobené z polypropylenových dílců o síle 5 – 10 milimetrů. Extrudované sváry pak zaručují dokonalou těsnost. Všechny moderní septiky jsou také opatřené revizním otvorem, kterým je možné sledovat výšku hladiny v jednotlivých komorách. Vizuální kontrola se dle užívání doporučuje v intervalu tři až čtyři měsíce.


Shrnutí obecných výhod samonosných septiků:

  • Snadná manipulace především díky nízké hmotnosti

  • Díky moderním materiálům dlouhá životnost i přesto, že se jedná o plastový výrobek

  • Vysoká chemická odolnost použitých materiálů

  • Není třeba jej obetonovávat

  • Poměrně nízká pořizovací cena

  • Jednoduchá montáž a také případná likvidace po překročení životnosti

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page