top of page

Co je DIO A DIR

Pod zkratkami DIO a DIR se skrývají slova dopravně inženýrské opatření a rozhodnutí. Co to ale znamená. Ač se vám to možná nezdá, především s DIO se setkal asi každý. Nejenom motorista nebo cyklista, ale i například chodec na chodníku.

DIO a DIR

Dopravně inženýrské opatření je úkon nebo spíše proces, při kterém se vypracovává projektová dokumentace, která navrhuje přechodné změny na silnicích, tedy prakticky úpravu dopravní situace, kdekoli je to potřeba. Typicky například z důvodu výkopu kanalizace, úpravě vozovky nebo jakékoliv jiné překážce, která brání běžnému provozu na komunikaci. Tou může být také pořádání sportovní akce, slavnosti a tak podobně. Jedná se tedy především o nejrůznější dopravní omezení nebo objížďky. V jednoduchosti vždy v situaci, kdy je po delší dobu omezen standartní provoz na komunikaci nebo chodníku.


Pokud řešíte například výkop kanalizace nebo jiné omezení, které se bude týkat veřejných míst, je třeba mít vypracovaný projekt DIO. Nestačí jen nahlásit místo a čas. Celý projekt musí projít administrativním a legislativním schválením. Na první pohled se zdá vše jednoduché, ale znáte úřady, vše musí naprosto přesně sedět a obsahovat veškeré náležitosti. Takovýto projekt je vhodné zadat specializované firmě, v rámci našich služeb pro vás DIO rádi zajistíme.Rekonstrukce kanalizace


Ke specifikacím v projektu patří jednoznačné určení místa, času, účelu a rozsahu zabrání vozovky nebo jiné veřejné komunikace. Je nutné také zahrnout vyjádření relevantních institucí a orgánů státní správy, především Policie ČR, místně příslušný odbor dopravy, inspektoráty působící v místě omezení a další. V případě velkých uzavírek také dopravní podniky a ministerstvo dopravy nebo vnitra.


Po celkovém schválení je samozřejmě třeba celé místo DIO fyzicky zajistit. A to především dopravními značkami a případně dalším označením. Mohou k tomu patřit pásky, zabezpečení výkopu, dopravní kužely nebo i světelné značení, tedy semafory.


Co je tedy pro DIO od zákazníka vyžadováno:


· Přesné místo realizace (adresa a č.p.)

· Rozměry záboru

· Účel záboru

· Jednoduché zakreslení v katastrální mapě

· Zplnomocnění

· Termín realizace

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page