top of page

10 faktů, které je třeba vědět před pořízením septiku

Septik je pro mnoho lidí jen obyčejné zařízení, které uchovává fekálie. Je to však poměrně sofistikovaný „stroj“, které je potřeba nejen jednou za čas vyvézt. Septik je ideální způsob, jak nakládat s fekáliemi a odpadními vodami tam, kde například nelze instalovat čističku odpadních vod. Pracuje bez potřeby elektrické energie a na rozdíl od jímky nebo žumpy jej není zapotřebí vyvážet tak často. Před jeho pořízením byste měli vzít v potaz spoustu věcí. Tady jsou.

Septik

1 Septik nebo jímka?


Septik je sice dražší na pořízení nežli jímka, ale v delším časovém horizontu se vyplatí. Není zapotřebí jej tak často vyvážet. Díky biochemickým procesům, které v něm probíhají, se totiž podstatná část pevné složky rozloží. Filtrovaná a přečištěná tekutá složka ze septiku postupně odtéká.


2 Kolik komor?


Základní septiky se skládají ze dvou komor. Pro správné přečištění a ideální biochemickou funkci se doporučuje septik tříkomorový. I díky tomu dojde k opětovné úspoře v budoucnu, protože septik pracuje efektivněji a opět se oddálí intervaly jeho vyvážení a čištění.


3 Povolení


Septik, který čistí, je stavbou a ta jako taková potřebuje stavební povolení. Povolení je také třeba pro případné osazení pískového filtru. Pokud budete mít bezodtoký septik, vztahuje se na něj prakticky stejná legislativa jako na výstavbu jímky. Pokud bude septik vodu čistit a vy ji plánujete vypouštět, budete potřebovat také povolení vodoprávního úřadu.


4 Využití filtrované vody


Přečištěnou vodu nemusíte jen tak vypouštět. Při použití pískového filtru se ideálně hodí pro zalévání trávníku nebo zahrádky. Přefiltrovaná voda však není vhodná pro využití v domácnosti, například pro praní prádla nebo jako voda užitková do jiných spotřebičů.


5 Bez energie?


Septik je natolik sofistikované zařízení, že ani nepotřebuje elektrickou energii. Pracuje totiž na mechanickém principu. Kaly a pevné složky klesají ke dnu, kde se dále rozkládají. Díky více komorovému systému se odpadní voda přečišťuje. Zde je nutné počítat s faktem, že provoz septiku nelze urychlit. Hodí se tak i do nepravidelného, ale ne extrémně zatěžovaného provozu. Na druhou stranu je ideální i právě na občasný provoz, tedy například na chatu. Domácí ČOV je naopak uzpůsobena i na nárazový intenzivnější provoz.


6 Jaký materiál?


Septiky se vyrábějí buď plastové, nebo betonové (železobetonové). Pro domácí použití, tedy na chatě nebo u rodinného domu si vystačíte se septikem plastovým. Betonové jsou určeny pro komerční provozy. Plastový septik má oproti betonovému řadu výhod a jen několik málo nevýhod. Manipulace s ním je výrazně jednodušší, betonový septik může vážit i několik tun. K tomu se váže jednodušší doprava na místo. Jeho životnost, je díky moderním materiálům vysoká.


7 Kdy septik usazovat?


Septik můžete usazovat téměř za každého počasí. Platí však jedno pravidlo, okolní teplota by neměla klesnout pod 5 stupňů Celsia. Důvod je jednoduchý, při nižších teplotách plast křehne a mohlo by dojít k nevratnému poškození. Navíc i výkopové práce, které jsou pro usazení septiku nezbytné, se při nižších teplotách dělají obtížněji.


8 Mám septik a co s ním dál


Septik je třeba jednou za čas vyvézt a ideálně také vyčistit. Pokud začne septik zapáchat, je to jasné znamení, že jeho mikroflóra je v nepořádku. Z toho důvodu je vhodné do septiku čas od času přidat k tomu určené bakterie. Ty lze zakoupit v mnoha formách, například jako granulát nebo tekutinu.


9 Jaký tvar?


Při výběru septiku je dobré mít jasnou představu o tom, kde bude umístěn. Septiky můžou mít nejrůznější tvary a také velikosti. Nejčastější je hranatý nebo kulatý (taková ponorka). Ale může mít i tvar vázy. Každý z těchto tvarů navíc potřebuje jiné usazení.


10 Podloží


Pro volbu septiku hraje důležitou roli také podloží, na které se bude ukládat. V běžném podloží je možné septik jen obsypat hlínou. Vhodnější je však septik obetonovat. V kamenitém nebo skalnatém podloží je to dokonce nutností. V písčitém a jílovitém podloží je zapotřebí septik dvouplášťový. Pokud se v lokalitě vyskytuje spodní voda, budete muset také sáhnout po dvouplášťové variantě.


Výběr septiku jistě nepodceňujte a vždy se poraďte s odborníky. Tento výčet je opravdu pouze základním vodítkem, co si před zakoupením promyslet. Septik je zařízení, které potřebuje celkový projekt. Navíc jistým způsobem stále „zatěžuje“ životní prostředí, proto podléhá legislativám. Jeho velikost vyžaduje poměrně přesný propočet ve vztahu k pravidelnosti používání a počtu osob, které jej budou užívat.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page