top of page

Čištění rozvodů topení

Máte pocit, že topení již nemá takový tepelný výkon jako dříve? Důvodem může být zanešená otopná soustava. Při provozování teplovodního topného systému dochází k postupnému usazování různých nečistot, minerálních, ale i organických látek. Vyčištění rozvodů topení je jednorázový úkon, který může výrazně napomoci k opětovné funkčnosti topného systému. Především zvýší jeho účinnost a tím také sníží náklady na vytápění. Další výhodou je prodloužení životnosti topného systému. Vyčištění tak může výrazně oddálit celkovou rekonstrukci nebo ji zcela eliminovat. Čištění rozvodů topení je sice jednorázovým úkonem, ale je vhodné jej v pravidelných časových úsecích opakovat. Dobrý stav vašeho topného systému má přímý vliv na životnost, efektivnost a účinnost vytápění vaší domácnosti.

Čištění rozvodů topení

Během provozu topného systému se v něm usazují nánosy vodního kamene, minerálů, kalů, řas nebo korozních částic. Vzniku usazenin také napomáhá kyslík nahromaděný z okolí. Všechny tyto usazeniny fungují jako izolanty a brání tak přenosu tepla do místností z radiátorů, případně omezují průtok skrz potrubí. Kromě těchto tepelných ztrát způsobují také špatné fungování termo ventilů. Při vrstvě usazenin vysoké 1 milimetr se účinnost vytápění snižuje o 5 až 10 %. V nízkoteplotních systémech, jako je například podlahové vytápění, se zase můžou vyskytovat bakterie a řasy. Ty také snižují účinnost vytápění. Větší množství usazenin se zpravidla vyskytuje v místech s nižším průtokem, ve spodních částech otopných těles, slepých zakončení topného systému nebo ve stacionárních kotlech.


Jak tedy poznat, že vaše topná soustava potřebuje vyčistit? Prvním znamením může být jen pocitové zjištění, že je topení nastavovat stále na vyšší teplotu, ale prohřev místnosti neprobíhá. Dalším vodítkem může být zvyšující se spotřeba energií potřebná pro vytápění při nezměněných klimatických podmínkách. Jasným znamením je pak výrazně nižší teplota ve spodních částech radiátorů nebo celkově nízká teplota radiátoru i při požadavku termostatu na vysoké prohřátí.


Co tedy vodní usazeniny ve zkratce způsobují:

  • Snižuje se účinnost vytápění

  • Průtočnost topného systému se snižuje

  • Zvyšují se energetické ztráty

  • Rostou náklady na energie

  • Snižuje se životnost topného systému

  • Rostou hydraulické ztráty vlivem tření


Nejúčinnější způsob, jak otopnou soustavu vyčistit, je způsob chemický nebo pomocí řízených hydraulických rázů. Vše lze navíc zvládnout za provozu topení, tedy i v topné sezoně. Na topnou soustavu se napojí speciální čistící přístroj, který do ní přimíchává čistící látky. Ty pak proudí v systému a postupně odlučují nečistoty a usazeniny. Čištění potrubí a radiátorů je postupný proces, dle velikosti systému zabere jeden až tři dny. Vše záleží také na míře zanešení. Čištění potrubí se doporučuje v intervalu 7 – 10 let v závislosti na použitých materiálech a celkovému opětovnému zanášení.


Vyčištěním rozvodů topení se navrátí původní průtočnost a výhřevnost topných těles. Dojde k prodloužení životnosti topného systému a zajistí se celková spolehlivost vytápění.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page